ไอดอล ทั้ง 4 ของ อิเนียสต้า

commonan

ไอดอล ทั้ง 4 ของ อิเนียสต้า คนเราทุกคนล้วนต่างก็มีบุคคล หรือ หรือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเอง  หรือที่สมัยนี้เรียกกันว่า IDOL ( ไอดอล ) เพื่อเป็นแรงพลัดดันให้เราก้าวไปสู้จุดหมายที่ต้องไว้